«Powrót

26. Rocznica Utworzenia Straży Granicznej

26. Rocznica Utworzenia Straży Granicznej

26. Rocznica Utworzenia Straży Granicznej

Na zdjęciu zaproszeni goście i gospodarze  uroczystości oraz mieszkańcy Lodzi zgromadzeni na placu.
Na zdjęciu stoisko promocyjne Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz stojący przed nim funkcjonariusze i pracownicy.

25 maja Nadwiślański Oddział Straży Granicznej obchodził swoje święto. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym pw. Świętego Jerzego w Łodzi, celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. Józef Guzdka.
 

Dalsza część uroczystości miała miejsce na Placu Dąbrowskiego, gdzie zostały wręczone państwowe i resortowe odznaczenia oraz nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe.
 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, na czele z Wojewodą Łódzkim prof. Zbigniewem Rau, a także reprezentanci  instytucji państwowych i samorządowych oraz służb mundurowych województwa łódzkiego.
 

Krajową Administrację Skarbową reprezentowali: zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nadkom. Małgorzata Jarecka, zastępca naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi podinsp. Mariola Rokiel oraz kierownik Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek podkom. Tomasz Majda.
 

Święto Straży Granicznej było również okazją do prezentacji służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień z Placówką Straży Granicznej w Łodzi. W trakcie uroczystości swoje stoisko promocyjne zorganizowała również Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, która przedstawiała m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko ochronie przyrody. 

Rejestr zmian