«Powrót

Dopalacze w przesyłce pocztowej

Dopalacze w przesyłce pocztowej

Dopalacze w przesyłce pocztowej

Nielegalne substancje

Dopalacze w przesyłce pocztowej wykryli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z łódzkiego Działu Realizacji.

Do zabezpieczenia nielegalnych substancji doszło w urzędzie pocztowym w Koluszkach, gdzie na podstawie analizy dokumentów i obrazu rentgenowskiego funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli jedną z paczek. 

Znaleziono w niej 88 woreczków z suszem roślinnym, z białym proszkiem i beżową substancją krystaliczną, w sumie 962 g, a także 134 kapsułki, również wypełnione białym proszkiem.

Wygląd oraz oznaczenia środków wskazywały, że przesyłka może zawierać nowe substancje psychoaktywne, popularnie zwane dopalaczami. Ostatecznie skład chemiczny zatrzymanych substancji określi ekspertyza przeprowadzona w specjalistycznym laboratorium.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadzanie do obrotu i obrót  nowymi substancjami psychoaktywnymi zagrożony jest grzywną i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.