«Powrót

KAS przejęła ponad 3200 sztuk podrobionej odzieży i skutecznie walczy z nielegalnym handlem

KAS przejęła ponad 3200 sztuk podrobionej odzieży i skutecznie walczy z nielegalnym handlem

KAS przejęła ponad 3200 sztuk podrobionej odzieży i skutecznie walczy z nielegalnym handlem

Na zdjęciu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli dróg dojazdowych do podłódzkiego centrum handlowego.
Na zdjęciu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli dróg dojazdowych do podłódzkiego centrum handlowego.
Na zdjęciu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli dróg dojazdowych do podłódzkiego centrum handlowego.
Na zdjęciu odzież dziecięca w boksie handlowym.
  • W środę, 13 grudnia, funkcjonariusze KAS z Łodzi zapoczątkowali cykl kontroli będących kontynuacją  ostatnich akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej, wymierzonych w zorganizowany nielegalny handel na wielką skalę.
  • Kontrolujący uderzyli w nielegalną działalność gospodarczą na terenie podłódzkiego popularnego centrum handlowego  i pobliskich targowisk.
  • Do magazynu Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego trafiło ponad 3200 sztuk „podrobionej" odzieży. Funkcjonariusze zebrali również dowody  prowadzenia nieuczciwej działalności gospodarczej.

Działania łódzkich funkcjonariuszy KAS wsparli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. W akcji uczestniczyli również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Łódź-Wschód, którzy wspólnie z funkcjonariuszami  Służby Celno-Skarbowej  patrolowali drogi dojazdowe do bazarów i kontrolowali transporty towarów, głównie pod kątem zgodności z fakturami zakupu i dokumentami przewozowymi.  

Kontrole mają na celu nie tylko likwidację  handlu: „podróbkami", nielegalnymi wyrobami akcyzowymi i towarami z przemytu. Koncentrują się również na zwalczaniu z pozoru legalnego handlu, prowadzonego jednak z naruszeniem obowiązków ewidencyjno-podatkowych.  

Sprawdzany jest sposób wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z uczestnictwa w obrocie gospodarczym, a ustalenia w zakresie prowadzenia przez kupców dokumentacji finansowo-księgowej, rejestrowania transakcji handlowych, czy też składania deklaracji podatkowych zostaną poddane wnikliwej analizie. Jej wyniki staną się podstawą przeprowadzenia wobec nieuczciwych handlowców kontroli celno-skarbowych i podatkowych, które mogą zakończyć się nie tylko określeniem właściwej kwoty podatku, ale również postępowaniami karnymi skarbowymi.

Łącznie, w toku środowych kontroli zajęto 3219 sztuk „podrobionej" odzieży dziecięcej ze znakami towarowymi światowych marek. Za obrót takim towarem grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli postępowanie karne w tej sprawie wykaże, że sprzedawca „podróbek" uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, kara pozbawienia wolności grożąca sprawcy wahać się będzie od 6 miesięcy do 5 lat.
Kontrolujący zabezpieczyli również wiele dowodów prowadzenia nieuczciwej działalności gospodarczej.

Jak zaznaczają funkcjonariusze łódzkiej KAS, tego typu działania będą kontynuowane. Ministerstwo Finansów zapowiada również, że osoby narażające Skarb Państwa na wielomilionowe straty z powodu wprowadzania do obrotu towarów bez wpłacania wymaganych podatków mogą się spodziewać kolejnych kontroli.

Zwalczanie szarej strefy to jedno z podstawowych zadań powstałej 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej, która notuje wysoką skuteczność w likwidacji przestępczości zagrażającej interesom fiskalnym państwa.