«Powrót

KAS zatrzymuje nielegalne automaty do gier

KAS zatrzymuje nielegalne automaty do gier

KAS zatrzymuje nielegalne automaty do gier

Nielegalny automat do gier hazardowych i funkcjonariusz KAS
Nielegalne automaty do gier hazardowych w pomieszczeniu
Nielegalne automaty do gier hazardowych i funkcjonariusz KAS
  • Dwie duże akcje wymierzone w nielegalny hazard przeprowadzili w ostatnich dniach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
  • Na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego ujawniono i zarekwirowano 53 nielegalne automaty do gier.
  • Działania Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją

Akcja w Wólce Kosowskiej
18 listopada 2017 r. funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Ministerstwa Finansów wspierani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili działania kontrolne na terenie Wólki Kosowskiej i Mrokowa. W pięciu lokalach ujawnili 35 nielegalnych automatów do gier o wartości rynkowej 420 tysięcy złotych.

W kontrolowanych pomieszczeniach funkcjonariusze zastali kilkadziesiąt osób, które grały na automatach. Byli to głównie cudzoziemcy pochodzenia azjatyckiego, a wśród nich dwie osoby przebywające w Polsce nielegalnie, bez dokumentów tożsamości, podające się za obywateli Wietnamu. Do czasu ustalenia ich tożsamości i narodowości, zostaną umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W hazardowy proceder byli zaangażowani również Polacy.

W trakcie działań kontrolnych zabezpieczono także pieniądze pochodzące z nielegalnych transakcji hazardowych w kwocie: 300 euro, 1700 dolarów amerykańskich i 11 tys. zł. Zabezpieczono również substancje narkotyczne o niewiadomym składzie chemicznym w postaci białego proszku, które zostaną poddaną analizie. Postępowanie karno-skarbowe w sprawie ujawnionych automatów, będzie prowadzone przez MUCS w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

„To kolejna akcja wymierzona w przestępczy proceder hazardowy przeprowadzona przez funkcjonariuszy mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. Ze względu na jego skalę, będziemy kontynuować i intensyfikować nasze działania" - podkreślił Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Marcin Kopczyk.

Działania na terenie Łodzi
Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi i policjanci z łódzkiej Komendy Miejskiej wspólnie rozbili grupę urządzającą nielegalne gry hazardowe na automatach. W trakcie przeszukania zespołu budynków gospodarczych w centrum Łodzi, gdzie w jednym z garaży miała swoją „siedzibę" szajka organizująca nielegalny hazard, funkcjonariusze zabezpieczyli 18 nielegalnych automatów oraz części, akcesoria i narzędzia do serwisowania maszyn. Przesłuchali osoby znajdujące się w kontrolowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową nielegalnej firmy hazardowej. Dokumentacja ta potwierdza urządzanie gier hazardowych na dużą skalę na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzi Łódzki Urząd Celno-Skarbowy.

Nielegalny hazard to straty ekonomiczne i społeczne
„Nielegalny hazard organizowany jest przez grupy przestępcze, dla których stanowi źródło olbrzymich zysków. Osoby prowadzące nielegalne punkty gier często zamieszane są w inne przestępstwa. Nielegalny hazard ma też negatywne skutki społeczne, mówimy tu o takich konsekwencjach jak uzależnienie od hazardu osób niepełnoletnich i kontakt ze światem przestępczym. Dlatego KAS we współpracy z innymi służbami bezwzględnie walczy z tym procederem." – mówi Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.

W całym kraju zweryfikowano już około 37,5 tysiąca  lokalizacji automatów i zajęto ponad 21 tysięcy nielegalnych automatów do gier. Efektem zmian legislacyjnych i skutecznych działań KAS jest wzrost dochodów z tytułu podatku od gier i zakładów wzajemnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2017 r. o ok. 130 mln zł czyli o ok. 95 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 r.

Sankcje prawne
Za nielegalną działalność związaną z grami na automatach grożą wysokie kary. Za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każdego automatu. Za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi też odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.