«Powrót

Kontrole Łódzkiego Urzędu Celno–Skarbowego w Łodzi w podłódzkich centrach handlowych

Kontrole Łódzkiego Urzędu Celno–Skarbowego w Łodzi w podłódzkich centrach handlowych

Kontrole Łódzkiego Urzędu Celno–Skarbowego w Łodzi w podłódzkich centrach handlowych

W dniu 29 listopada 2018 r. Łódzki Urząd Celno-Skarbowy wszczął kolejnych 11 kontroli celno-skarbowych wobec podmiotów gospodarczych, związanych z obrotem towarami w centrach handlowych w Rzgowie i Głuchowie.

W godzinach porannych pracownicy i funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, jednocześnie wkroczyli na teren – zlokalizowanych w województwach łódzkim, śląskim, kujawsko – pomorskim, mazowieckim i świętokrzyskim – kilkudziesięciu miejsc związanych z prowadzeniem działalności przez podmioty, w stosunku do których na podstawie materiałów dowodowych pozyskanych w ramach wcześniejszych działań stwierdzono nieprawidłowości w uiszczaniu ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Działaniami objęto stoiska handlowe, biura, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze i pracownicy dokonali zabezpieczenia związanej z obrotem gospodarczym dokumentacji zawierającej dowody istotne dla kontroli celno – skarbowych.

Obecnie realizowane czynności stanowią kolejny etap działań prowadzonych na terenie podłódzkich centrów handlowych w maju 2018 r., w toku których pozyskano materiał dowodowy, istotny z punktu widzenia wszczynanych obecnie kontroli celno – skarbowych.

Prowadzone od dłuższego czasu czynności analityczne i kontrolne pozwoliły zebrać materiał dowodowy świadczący o nieewidencjonowaniu znacznej części wartości obrotu gospodarczego przez podmioty związane z podłódzkimi centrami handlowymi. Wartość niewykazanego obrotu ww. podmiotów oszacowano wstępnie na kwotę ponad 32 milionów złotych. Zebrany materiał stanowił podstawę do wszczęcia kontroli celno-skarbowych, których zadaniem jest ustalenie pełnej skali nieprawidłowości w zakresie unikania obciążeń publicznoprawnych.

W działaniach na terenie 5 województw wzięło udział ponad 35 pracowników i funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.