«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa z Łodzi skutecznie walczy z przestępczością na rynku paliw

Krajowa Administracja Skarbowa z Łodzi skutecznie walczy z przestępczością na rynku paliw

Krajowa Administracja Skarbowa z Łodzi skutecznie walczy z przestępczością na rynku paliw

Na zdjęciu zestawy samochodowe i cysterny.
  • Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łodzi wykryli proceder przywozu z zagranicy paliw bez ich opodatkowania podatkiem akcyzowym.
  • W trakcie działań w okolicach Łodzi zabezpieczono ok. 120 tys. litrów substancji ropopochodnych, cztery zestawy samochodowe z cysternami do przewozu paliwa, gotówkę, dokumentację księgową, komputery i monitoring.
  • Wartość zabezpieczonego mienia wynosi ponad 1,5 mln zł.
  • Zarzuty w sprawie usłyszało czterech mężczyzn, z czego dwóch zatrzymano na miejscu zdarzenia, a tożsamość dwóch pozostałych ustalono w trakcie prowadzonych czynności.

Kolejny sukces Krajowej Administracji Skarbowej w walce z przestępczością akcyzową na rynku paliw możliwy był dzięki wykorzystaniu dostępnych narzędzi analitycznych i kontrolnych, w tym szeroko zakrojonej pracy operacyjnej i analizie danych zawartych w systemie SENT, służącym do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych, czyli paliw silnikowych i opałowych, suszu tytoniowego, olejów i preparatów smarowych oraz skażonego alkoholu etylowego.

Nielegalny proceder polegał na przywozie z Niemiec substancji ropopochodnej, wskazanej w dokumentach przewozowych i w zgłoszeniu do systemu SENT jako preparat niepodlegający podatkowi akcyzowemu. W wyniku podjętych czynności ustalono, że towar zamiast do wskazanych odbiorców, trafiał na jedną z prywatnych posesji w okolicach Łodzi, gdzie dokonywano zmiany dokumentów i następnie towar wprowadzano do obrotu jako olej napędowy.

W trakcie kontroli posesji funkcjonariusze zajęli ok. 120 tys. litrów substancji ropopochodnych w czterech cysternach, gotówkę w kwocie 13 tys. zł, dokumentację księgową, komputery, telefony i monitoring. Wartość mienia zabezpieczonego w trakcie działań wynosi ponad 1,5 mln zł.

Do tej pory zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego usłyszało czterech mężczyzn, którym funkcjonariusze celno-skarbowi zarzucają m.in. uchylenie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym 120 tys. litrów oleju napędowego, zabezpieczonego na posesji. Podatek akcyzowy, jaki ciążył na zajętym paliwie, wynosi niemal 216 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone rozszerzenie kręgu podejrzanych.  

W trakcie trwania przestępczego procederu Skarb Państwa mógł ponieść wielomilionowe straty, których wysokość ustali postępowanie prowadzone przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy.