«Powrót

Likwidacja punktu z nielegalnym hazardem

Likwidacja punktu z nielegalnym hazardem

Likwidacja punktu z nielegalnym hazardem

Na zdjęciu jednen z nielegalnych automatów do gier hazardowych, zabezpieczonych w nielegalnym punkcie gier w Koluszkach.
  • Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z komórki Kontroli Celno-Skarbowej Rynku ze Skierniewic zlikwidowali w Koluszkach nielegalny punkt gier na automatach.
  • W lokalu zabezpieczono pięć urządzeń hazardowych, działających bez odpowiednich koncesji i zezwoleń.


Automaty funkcjonowały w lokalu „CAFE VEGAS 24H" w Koluszkach. Ich hazardowy charakter potwierdził eksperyment przeprowadzony przez kontrolujących punkt. Urządzenia trafiły do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, a postępowanie karne skarbowe w tej sprawie prowadzi Dział Dochodzeniowo-Śledczy  Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier mogą być instalowane tylko w kasynach lub w salonach gry, przy czym prowadzenie gier na automatach w salonach jest objęte monopolem państwa.

W tym przypadku organizator nielegalnego hazardu, do którego należały również zatrzymane automaty, musi liczyć się z karą pieniężną w łącznej wysokości 500 tys. zł. Natomiast odpowiedzialność karną przewiduje kodeks karny skarbowy, zgodnie z którym urządzającym i prowadzącym nielegalne gry grozi wysoka grzywna, albo kara pozbawienia wolności do lat trzech, albo obie te kary łącznie.