«Powrót

Podsumowanie październikowych działań KAS w podłódzkich centrach handlowych

Podsumowanie październikowych działań KAS w podłódzkich centrach handlowych

Podsumowanie październikowych działań KAS w podłódzkich centrach handlowych

Na zdjęciu samochody zaparkowane pod podłódzkim centrum handlowym.
  • KAS w województwie łódzkim tylko w październiku na drogach dojazdowych do największych podłódzkich targowisk i centrum handlowego skontrolowała blisko 3 tysiące pojazdów.
  • Działania prowadzono w ramach szeroko zakrojonej akcji, w celu ochrony legalnie działających firm i uczciwej konkurencji.


Jednym z zadań KAS jest ochrona legalnie działających firm i zasad uczciwej konkurencji.

Realizując to zadanie funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi prowadzą cykliczne, wzmożone działania prewencyjne i kontrolne wobec podmiotów gospodarczych, działających w branży handlowej na targowiskach w Tuszynie i Głuchowie oraz w centrach handlowym w Rzgowie. Celem działań jest przede wszystkim eliminacja szarej strefy i kontrole firm, które dopuszczają się nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów, wystawiania faktur, a tym samym nie wywiązujacych się z obowiązków podatkowych. Na skutek październikowych działań kontrolnych i procesowych Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wszczął kontrole celno – skarbowe wobec 11 podmiotów. Dodatkowo 5 przedsiębiorstw objęto postępowaniami karnymi skarbowymi, zaś 4 ukarano mandatami na łączną kwotę 14.400 zł.

Funkcjonariusze KAS prowadzili również kontrole na drogach dojazdowych do targowisk i centrów handlowych. Weryfikacji poddano ponad 2860 pojazdów. Prowadzono kontrolę przewożonych towarów oraz dokumentów towarzyszących przewozowi.