«Powrót

Przewóz ponad 2 tys. litrów oleju niezgłoszonego do systemu SENT

Przewóz ponad 2 tys. litrów oleju niezgłoszonego do systemu SENT

Przewóz ponad 2 tys. litrów oleju niezgłoszonego do systemu SENT

Zbiorniki w magazynie firmy.
Funkcjonariusze Działu Realizacji Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi, w trakcie wspólnej kontroli w powiecie wieluńskim, wykryli niezgłoszony do systemu SENT przewóz 2200 litrów oleju napędowego.

System centralny SENT został wprowadzony ustawą o systemie monitorowania drogowego towarów, obowiązującą od 18 kwietnia br. Zgłoszeniu podlega przewóz m.in. paliw silnikowych, olejów smarowych, suszu tytoniowego oraz alkoholu etylowego całkowicie skażonego, tj. przewóz towarów wrażliwych, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych. 

Niedopełnienie tych obowiązków pociąga za sobą wysokie kary pieniężne, które mogą sięgnąć nawet 46 % wartości przewożonych towarów, nie mniej niż 20 tys. złotych. 

Działając wspólnie w okolicach wielunia, funkcjonariusze KAS i ITD zatrzymali do kontroli autocysternę z olejem napędowym. Jak ustalili kontrolujący, auto wyjechało z terenu jednego z przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami. Z dokumentacji przedstawionej przez kierowcę pojazdu wynikało, że paliwo jest przewożone z naruszeniem obowiązków związanych z wejściem w życie tzw. pakietu przewozowego.  
 
Przede wszystkim kierujący cysterną nie posiadał numeru referencyjnego, potwierdzającego zgłoszenie do systemu SENT, bez którego nie powinien rozpoczynać przewozu. A co najważniejsze, w trakcie kontroli okazało się, że wbrew obowiązującym przepisom, towar w ogóle nie został w systemie zgłoszony. Dodatkowo kierowca nie potrafił jednoznacznie wskazać miejsca przeznaczenia paliwa i jego odbiorcy.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, do akcji wkroczyli funkcjonariusze sieradzkiej komórki Kontroli Celno-Skarbowej Rynku. Mundurowi z Sieradza przeprowadzili kontrolę w przedsiębiorstwie paliwowym, z którego wyjechał nie zgłoszony do systemu SENT olej napędowy. Funkcjonariusze pobrali próbki paliwa z cysterny i ze zbiorników znajdujących się na terenie firmy oraz zabezpieczyli materiały do postępowania w sprawie nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej.

37-letniemu kierowcy cysterny grozi mandat karny w wysokości od 5 do 7,5 tys. zł.

Zatrzymana na drodze autocysterna nie posiadała także ważnych badań technicznych oraz koniecznego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. W sprawie tych nieprawidłowości postępowanie wszczęli Inspektorzy Transportu Drogowego.
 
                                                                     ***
 
Od czasu wejścia w życie tzw. pakietu przewozowego Służba Celno-Skarbowa prowadzi nieprzerwanie całodobowe działania na drogach województwa łódzkiego. Od początku obowiązywania ustawy funkcjonariusze łódzkiej KAS skontrolowali blisko 5 tys. pojazdów pod kątem ich rejestracji w systemie SENT.
 
Rejestr zmian