«Powrót

Wspólne kontrole przewozu towarów

Wspólne kontrole przewozu towarów

Wspólne kontrole przewozu towarów

Na zdjęciu pojazdy Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w punkcie kontrolnym na S8.
Funkcjonariusze typują pojazdy do kontroli.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują cysternę.
Ważenie pojazdu.
Łódzcy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi z Oddziałów w Sieradzu i w Piotrkowie Tryb. oraz policjanci województwa łódzkiego wspólnie kontrolowali w ubiegłym tygodniu prawidłowość drogowych przewozów towarów. Przede wszystkim kontrolowano czy spełniony został obowiązek zgłoszenia do systemu SENT przewozu tzw. towarów wrażliwych, czyli m.in. paliw silnikowych, olejów smarowych, rozcieńczalników, suszu tytoniowego czy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. 
 
Wspólne działania trzech służb województwa łódzkiego miały miejsce w dwóch punktach na drodze ekspresowej S8, gdzie sprawdzano, oprócz spełnienia wymogów dotyczących zgłaszania towarów do systemu SENT, czy przestrzegane są przepisy dotyczące transportu i ruchu drogowego oraz przewozu materiałów niebezpiecznych. 
 
W trakcie dwóch wspólnych kontroli służby wykryły 11 nieprawidłowości, a inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi nałożyli dziesięć mandatów karnych. 
 
Od 18 kwietnia br. działa system monitorowania drogowego przewozu towarów. Zgodnie z nową  regulacją, przewoźnik, wysyłający lub odbierający towar są zobowiązani do zgłaszania w systemie SENT zamiaru przewozu takich towarów jak m.in.: paliwa silnikowe, olej smarowy, rozcieńczalniki, susz tytoniowy czy alkohol etylowy całkowicie skażony. Przewóz jest możliwy po uzyskaniu numeru referencyjnego zgłoszenia, a obowiązkiem kierowcy jest okazanie tego numeru podczas kontroli. 
 
Za niezgłoszenie towarów do systemu SENT lub jeżeli towar nie odpowiada co do ilości, masy, objętości temu, co zostało zgłoszone do przewozu, grożą wysokie kary pieniężne. Kara może wynieść 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego,  nie mniej niż 20 tys. zł. Kierujący pojazdem, za brak numeru referencyjnego zgłoszenia, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 5 do  7,5 tys. zł.
                                                                   ⃰
Łódzka Służba Celno-Skarbowa od momentu obowiązywania nowych przepisów przeprowadziła już ponad 5 tys. kontroli drogowych. W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy przewożony towar jest zarejestrowany w systemie SENT, pobierają próbki towaru, a także w uzasadnionych przypadkach zarządzają konwój takiego transportu do miejsca, gdzie ma on trafić lub też nakładają  zamknięcia urzędowe. 
 
Do tej pory łódzka Służba Celno-Skarbowa ujawniła prawie 50 przypadków złamania  przepisów dotyczących transportu  towarów, w tym wspólnie z WITD, przewóz ponad 2 tys. litrów oleju opałowego bez zgłoszenia do systemu SENT.
Oprócz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, kontrolę przewozu towarów mogą prowadzić również funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.