«Powrót

Zastępca Szefa KAS z roboczą wizytą w łódzkiej KAS

Zastępca Szefa KAS z roboczą wizytą w łódzkiej KAS

Zastępca Szefa KAS z roboczą wizytą w łódzkiej KAS

  • 28 listopada 2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi odbyło się spotkanie Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotra Walczaka z dyrekcją Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz kierownictwem Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.
  • Wiceminister finansów wziął również udział w Konferencji Impact Fintech '18 Łódź.

Spotkanie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi było okazją do omówienia najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostek KAS w woj. łódzkim.

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przedstawił rosnącą dynamikę wpływów z tytułu podatków PIT, CIT i VAT w województwie łódzkim w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego omówił najistotniejsze ujawnienia zrealizowane przez funkcjonariuszy KAS w ostatnim czasie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zapoznał uczestników spotkania z planami inwestycyjnymi łódzkiej KAS, które w perspektywie przyniosą oszczędności w utrzymaniu podległych jednostek i zapewnią lepszą obsługę klientów.

„Cieszę się z przebiegu wizyty, która utwierdza mnie w przekonaniu, że zadania pracowników i funkcjonariuszy KAS w woj. łódzkim wykonywane są z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością. Jestem przekonany, że planowana modernizacja KAS oraz podwyżki wynagrodzeń i uposażeń już w 2019 r. pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naszych kadr i będą odpowiednią motywacją dla pracowników i funkcjonariuszy do dalszego rozwoju zawodowego" – powiedział Zastępca Szefa KAS  Piotr Walczak.