«Powrót

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) art. 2 ww. ustawy dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy (link otwiera nowe okno).

W dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urzędy skarbowe województwa łódzkiego, a także Izba Administracji Skarbowej w Łodzi i Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi będą nieczynne.