«Powrót

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (link otwiera nowe okno).

W dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) urzędy skarbowe województwa łódzkiego, a także Izba Administracji Skarbowej w Łodzi i Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi będą nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 15 grudnia 2018 r. (sobota), w godzinach 7:30 - 15:30.

Rejestr zmian