«Powrót

Aktualizacja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców

Aktualizacja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców

Aktualizacja materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów, w serwisie finanse.mf.gov.pl  (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) zostały opublikowane zaktualizowane materiały informacyjne zawierające wytyczne dla procedury składowania celnego, końcowego przeznaczenia oraz odprawy czasowej.
 
Przekazywane opracowania uwzględniają zmiany przepisów prawa wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.).
Rejestr zmian