«Powrót

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

W 2018 roku w Łódzkim Urzędzie Celno - Skarbowym zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie tj. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), polegające na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego, w ramach właściwości Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.
Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw będzie realizowało zadania związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w systemach CELINA, AES/AIS, NCTS2 w oparciu o dyspozytorski model obsługi komunikatów w obszarze analizy ryzyka i weryfikacji. 
Natomiast oddziały satelickie na dotychczasowych zasadach będą realizować miedzy innymi zadania związane z fizyczną kontrolą towarów, legalizacją dokumentów pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny towarów, wydawaniem i przedłużaniem świadectw uznania środka przewozowego TIR jak również bieżącą obsługą kasową.
W ramach właściwości Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zostanie utworzone jedno Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw - OC CUDO w Łodzi PL361010, któremu podlegać będą jednostki organizacyjne zlokalizowane we właściwości Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego tj.

  • w Łodzi (OC I i OC II w Łodzi - PL361010; PL362010),
  • w Sieradzu (OC Sieradz - PL361030),
  • w Kutnie (OC w Kutnie - 362030),
  • w Piotrkowie Trybunalskim (OC w Piotrkowie Tryb. - PL363010)

Wskazane oddziały posiadać będą status tzw. oddziałów satelickich.
Od 2 stycznia 2018 roku OC CUDO w Łodzi zapewnia obsługę w godzinach 07:30 – 19:30

Godziny urzędowania oddziałów satelickich:

  • 361010 OC I w Łodzi: poniedziałek - piątek  07:30-15:30, (dyżur 15.30-19.30);
  • 361030 OC w Sieradzu: poniedziałek - piątek  07:30-15:30;
  • 362010 OC II w Łodzi: poniedziałek - piątek  07:30-15:30;
  • 362040 OC w Kutnie: poniedziałek - piątek  07:30-15:30;
  • 363010 OC w Piotrkowie Tryb.: poniedziałek - piątek  07:30-15:30.

Natomiast w godzinach 19:30 – 07:30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta dyżury zapewni: OC Port Lotniczy im. Władysława Reymonta (PL362040)
Z uwagi na powyższe od dnia 02.01.2018r. zgłoszenia w postaci komunikatów elektronicznych należy przesyłać na kod oddziału CUDO PL361010.


Kontakt w sprawie szczegółowych informacji CUDO
(od 02.01.2018r.)

OC CUDO w Łodzi: tel. +48 42 689 79 88; +48 42 689 79 33
e-mail: cudo.lodz@mf.gov.pl

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2017 Data publikacji: 22.12.2017 14:06 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 16:01
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Srzednicka
Rejestr zmian