«Powrót

Koniec handlu, zachowaj kulturę-Kampania UNESCO dotycząca rabunku i niszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii

Koniec handlu, zachowaj kulturę-Kampania UNESCO dotycząca rabunku i niszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii

Koniec handlu, zachowaj kulturę-Kampania UNESCO dotycząca rabunku i niszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) wspólnie ze Światową Organizacją Ceł (WCO) organizują kampanię w mediach społecznościowych zachęcającą do wspierania działań związanych z zapobieganiem nielegalnemu handlowi dobrami kultury. Kampania dotyczy głownie Syrii, ale ma także charakter uniwersalny i ma na celu uświadomienie społeczeństwu problemu rabunku dzieł sztuki na całym świecie. 
 
 
Rejestr zmian