«Powrót

Obsługa podatku akcyzowego w woj. łódzkim

Obsługa podatku akcyzowego w woj. łódzkim

Obsługa podatku akcyzowego w woj. łódzkim

 

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi informuje, że z dniem 1 marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celno–skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie m.in. spraw związanych z:

 • rejestracją podmiotów,
 • potwierdzaniem przyjęcia powiadomień o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub gazowy,
 • przyjmowaniem deklaracji podatkowych, 
 • wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego,
 • zabezpieczeniami akcyzowymi,
 • nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych.

wykonują:

 • Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna przy ul. Wróblewskiego 10; 93-578 Łódź

Właściwość miejscowa (link otwiera nowe okno w tym samym serwisie)

 • Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105; 91-222 Łódź

Właściwość miejscowa (link otwiera nowe okno w tym samym serwisie).

 • Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 65 ; 97-300 Piotrków Trybunalski

Właściwość miejscowa (link otwiera nowe okno w tym samym serwisie).
 

Dokumenty dotyczące powyższych spraw można również składać w innych jednostkach organizacyjnych KAS, mieszczących się pod adresami:

 • ul. Ustronna 3/9 w Łodzi,
 • ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106 w Łodzi,
 • ul. Wojska Polskiego 63 w Sieradzu,
 • ul. Dworska 62 w Piotrkowie Trybunalskim.

Uwaga! W zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy właściwy jest Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna.

 

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z elektronicznych usług w zakresie podatku akcyzowego udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnych (link otwiera okno w innym serwisie).

Rejestr zmian