Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax.
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax.
  • Rejestr Zastawów Skarbowych.
  • Rejestr wydanych zaświadczeń.
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe.
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw.
  • Rejestr aktów notarialnych.
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych.
  • Rejestr kontroli podatkowych.
  • Ewidencja mandatów.
  • Ewidencje środków trwałych.
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613),
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1314 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 152),
  • zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych; załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych),
  • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2015 15:47
  Autor: Izba Skarbowa w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Pawlak