«Powrót

Wizyta sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia w IAS w Łodzi

Wizyta sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia w IAS w Łodzi

Wizyta sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia w IAS w Łodzi

Szef KAS z wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi
Narada z kadrą kierowniczą KAS woj. łódzkiego.
Sześciu funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego otrzymuje dyplomy za zaangażowanie i sprawność w działaniu podczas służby w dniach 19-21 marca 2018 r.
Szef KAS Marian Banaś z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
  • 25 maja 2018 r. Szef KAS Marian Banaś odwiedził Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi.
  • Wizyta była okazją do odbycia narady z kadrą kierowniczą KAS woj. łódzkiego.

Szef KAS wziął udział w naradzie kadry kierowniczej łódzkiej KAS podczas której rozmawiano m.in. o realizacji planu działalności IAS w I kwartale 2018 r., oraz najistotniejszych sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem poszczególnych pionów organizacyjnych.

Podczas swojego wystąpienia Szef KAS podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za wytężoną pracę, doskonałe wyniki i zaangażowanie w budowanie nowej służby jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa. Szef KAS wyraził swoje uznanie dla przeprowadzonych w związku z reformą zmian, które dokonują się w dobrym tempie i bardzo sprawnie dzięki doświadczonym kadrom.

„Przedsiębiorcy, którzy uczciwie płacą podatki muszą odczuć nasze działania i ochronę jaką im gwarantujemy" podkreślał Szef KAS.

W dalszej części, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego omówił najważniejsze osiągnięcia służby celno-skarbowej od początku funkcjonowania KAS Zastępca Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego omówił przebieg akcji, którą przeprowadzili funkcjonariusze i skutecznie ujęli w marcu br. mężczyznę, szefa zorganizowanej grupy przestępczej poszukiwanego pół roku listem gończym. Łódzka KAS informowała o akcji w marcu 2018 r. (link otwiera nowe okno)

Prezentacja była wstępem do uroczystości wręczenia dyplomów przez Szefa KAS funkcjonariuszom biorącym udział w ujęciu przestępcy. Sześciu funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego otrzymało dyplomy za zaangażowanie i sprawność w działaniu podczas służby w dniach 19-21 marca 2018 r.

„Funkcjonariusze wykazali się postawą, która stanowi wzór do naśladowania dla pozostałych" – podkreślił na zakończenie narady Szef KAS Marian Banaś.