Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

   

  NBP O/O Łódź

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego)

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego)

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPL, PPW)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego)

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  42101000712223100936000000

  Sumy depozytowe - wpłaty z tytułu kaucjigwarancyjnej
  91101013710000551391202000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  62101013710000551391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  42101000712223100936000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
  50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

  KP PCC SD

  92101000550201009000070000

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  94101000550201009001000000

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Celnego w Nowym Targu:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:03 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:44
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian