«Powrót

Aktualizacja środowiska testowego dla wysyłki plików JPK

Aktualizacja środowiska testowego dla wysyłki plików JPK

Aktualizacja środowiska testowego dla wysyłki plików JPK

Grafika promująca usługę
  • 10 marca 2020 r. udostępniliśmy zaktualizowane środowisko testowe dla wysyłki wszystkich jednolitych plików kontrolnych (JPK).
  • Środowisko testowe zostało dostosowane do obsługi zaktualizowanego 6 marca 2020 r. wzoru struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Zachęcamy do korzystania z nowego środowiska.


Środowisko testowe jest dostępne pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Informacje techniczne
Informacje o działaniu mocków dla środowiska testowego:
1.    Pełnomocnik
Jeżeli NIP z deklaracji kończy się na cyfrę 0, 1, 3, 4 – to pełnomocnictwo jest prawidłowe. Certyfikat nie jest sprawdzany.
W przeciwnym przypadku pełnomocnictwo jest zweryfikowane negatywnie.
2.    Dane autoryzujące
NIP/PESEL w danych autoryzujących:
•    parzyste zwracają pozytywną weryfikację,
•    nieparzyste zwracają negatywną weryfikację.
3.    CRL
Usługa CRL zawsze zwraca pozytywną weryfikację.
4.    Weryfikacja podpisu na Bramce
Podatnik może wymusić sprawdzanie poprawności podpisu na bramce za pomocą parametru wywołania:
{{envUrl}}/api/Storage/InitUploadSigned?enableValidateQualifiedSignature=true