«Powrót

Dzień Dziecka z Krajową Administracją Skarbową

Dzień Dziecka z Krajową Administracją Skarbową

Dzień Dziecka z Krajową Administracją Skarbową

Osoby stojące przed czerwonym namiotem promocyjnym.
  • W minioną niedzielę, 30 maja, w przeddzień Dnia Dziecka, na terenie łódzkiego ZOO miał miejsce festyn z udziałem Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Dzięki połączeniu edukacji i rozrywki, stoisko Izby Administracji Skarbowej w Łodzi cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, pracownicy i funkcjonariusze łódzkiej KAS zaprezentowali tłumnie odwiedzającym festyn okazy wykonane ze zwierząt zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES (angielski skrót Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem). Tłumaczyli, jakie zasady obowiązują przy przywozie pamiątek spoza Unii Europejskiej.

Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, Polacy planują wakacyjne wyjazdy do egzotycznych krajów.
Ogromne zainteresowanie dzieci i ich rodziców wzbudziły skóry pytonów, spreparowany kajman i rzeźbiony cios słonia. I tylko żal, że tym razem zwiedzający stoisko mogli oglądać okazy CITES jedynie w pewnej odległości, bez możliwości ich dotykania.

Dzięki festynowi, odwiedzający ZOO i stoisko Izby Administracji Skarbowej w Łodzi mieli okazję  poznać rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej, w tym nowy system e-TOLL, oraz dowiedzieć się o zasadach trwającego właśnie naboru do łódzkiej Służby Celno-Skarbowej.