«Powrót

KAS przejęła nielegalne wyroby akcyzowe

KAS przejęła nielegalne wyroby akcyzowe

KAS przejęła nielegalne wyroby akcyzowe

Na zdjęciu wnętrzne białej, otwartej szafy, na półkach ułożone kartony z papierosami.
Plastikowe butelki z  żółtym korkiem, wypełnione bezbarwną cieczą, obok torebki z tytoniem i paczki z papierosami.
Kartony papierosów ułożone na podłodze.
Ułożone na stole banknoty.
Paczki i kartony papierosów ułożne na podłodze.

Ponad 66 tys. sztuk nielegalnych papierosów, niemal 25 kg tytoniu i 39 l alkoholu bez akcyzy przejęli funkcjonariusze KAS z woj. łódzkiego w trakcie ubiegłotygodniowych kontroli.

W trakcie dwóch kontroli terenu Rynku Bałuckiego w Łodzi (8 i 10 stycznia br.) funkcjonariusze KAS z Wydziału Realizacji zabezpieczyli łącznie 37.500 szt. papierosów z przemytu, 20 kg tytoniu do palenia i 39 l alkoholu bez akcyzy. Nielegalne wyroby wykryto w różnych częściach targowiska i w trzech budkach handlowych. Pomieszczenia wytypowano do kontroli przy pomocy videoendoskopu, specjalistycznej kamery zamocowanej na elastycznym przewodzie, dzięki której można w prosty sposób dotrzeć do trudnodostępnych miejsc i dokonać ich oględzin.

8 stycznia, na terenie Pabianic, funkcjonariusze tego samego wydziału skontrolowali stoisko handlowe i samochód 29-letniego mężczyzny, już wcześniej zatrzymywanego na handlu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Tym razem mężczyzna przechowywał 573 paczki papierosów i paczkę tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy, za co grozi mu wysoka grzywna. Do sprawy zabezpieczono również   posiadaną przez sprawcę gotówkę, blisko 10 tys. zł.

17.160 szt. papierosów i 4 kg tytoniu zajęli pomiędzy 7 a 10 stycznia br. funkcjonariusze celno-skarbowi z Czwartego Działu Kontroli Celno - Skarbowej Rynku w Piotrkowie Trybunalskim na terenie trzech powiatów: radomszczańskiego, tomaszowskiego i bełchatowskiego. Na sprzedaży nielegalnych wyrobów zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę. Wszyscy odpowiedzą za popełnienie wykroczeń skarbowych.

Dzięki styczniowym kontrolom prowadzonym przez KAS, Skarb Państwa uniknął  ponad 82,5 tys. zł strat z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.