«Powrót

Nielegalne papierosy, tytoń i alkohol zajęte przez KAS na targowisku w Radomsku

Nielegalne papierosy, tytoń i alkohol zajęte przez KAS na targowisku w Radomsku

Nielegalne papierosy, tytoń i alkohol zajęte przez KAS na targowisku w Radomsku

Na zdjęciu ułożone na podłodze pomieszczenia zbiorcze kartony z papierosami.
  • 7400 szt. papierosów i 6 kg tytoniu bez akcyzy oraz 7 l alkoholu z nieznanego źródła zajęli w pierwszych dniach 2020 roku funkcjonariusze KAS z piotrkowskiej komórki Działu Realizacji.
  • Nielegalne wyroby akcyzowe zabezpieczono na początku stycznia br. na jednym z targowisk w Radomsku.

Wykryte towary znajdowały się w torbach i kartonach porzuconych w różnych miejscach targowiska, w tym pod schodami lokali handlowych, w koszach na śmieci i na terenie parkingu.

Gdyby zabezpieczone wyroby trafiły do nielegalnego obrotu Skarb Państwa poniósłby stratę w podatku akcyzowym w wysokości 12.110 zł.

Właścicieli nielegalnych towarów ustali postępowanie prowadzone przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy.