«Powrót

Intensywne kontrole Bałuckiego Rynku w Łodzi

Intensywne kontrole Bałuckiego Rynku w Łodzi

Intensywne kontrole Bałuckiego Rynku w Łodzi

Na zdjęciu ułozone paczki papierosów, kartony z papierosami, przezroczyste torebki foliowe z tytoniem i plastikowe butelki z żółtymi korkami wypełnione bezbarwną cieczą.
Na zdjęciu ułożone jedne na drugim kartony z papierosami.
  • Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Działu Realizacji Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili intensywne kontrole na terenie Bałuckiego Rynku.
  • Od 14 do 24 maja br. zarekwirowano w tym miejscu łącznie 122 tys. sztuk papierosów, prawie 39 kg tytoniu do palenia oraz 86 litrów alkoholu bez znaków akcyzy.

W wyniku ostatnich kontroli największego łódzkiego targowiska zatrzymano jedną osobę przenoszącą nielegalne wyroby akcyzowe oraz wszczęto 12 postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Działania miały na celu eliminację obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. W trakcie akcji funkcjonariusze wykryli i zlikwidowali trzy podręczne magazyny wyrobów bez wymaganej akcyzy. Do  kontroli użyli specjalistyczny sprzęt umożliwiający sprawdzenie trudno dostępnych miejsc. Zabezpieczyli również towary pozostawione przez handlarzy na widok zbliżających się funkcjonariuszy celno-skarbowych.

Uszczuplenia Skarbu Państwa w podatku akcyzowym, którym zapobiegły ostatnie kontrole targowiska na Bałutach szacowane są na kwotę 141 246,00 zł.