«Powrót

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

2 maja (czwartek) będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, urzędy skarbowe oraz urząd celno-skarbowy województwa łódzkiego będą otwarte w sobotę 11 maja (sobota).

Zarządzenie nr 7 szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (link otwiera nowe okno w serwisie).