«Powrót

Informacja o działalności Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

Informacja o działalności Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

Informacja o działalności Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

Siedziba Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (w skrócie urząd) znajduje się przy ul. Księdza Brzóski 24 w Łodzi.
Budynek Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego
Na czele urzędu stoi Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Naczelnikowi w pracy pomagają zastępcy, funkcjonariusze służby Celno-Skarbowej oraz pracownicy cywilni.
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KAS).
W całym kraju jest wiele takich urzędów celno-skarbowych.

Jak jest zbudowana KAS w naszym województwie?

Łódzką KAS tworzą:

  • izba administracji skarbowej;
  • urzędy skarbowe (29);
  • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (6).

Czym zajmuje się Izba Administracji Skarbowej (w skrócie IAS)?

Dyrektor IAS nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czym zajmuje się urząd skarbowy (w skrócie urząd)?

Urząd skarbowy obsługuje i wspiera podatników w prawidłowym płaceniu podatków.
Urząd prowadzi też kontrole, czyli sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów.
Urząd pobiera zaległości podatkowe, gdy ludzie nie płacą podatków w terminie.
Urząd skarbowy zapewnia wpływ pieniędzy do budżetu państwa.
Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w  nim obywateli.

Zdjęcie deklaracji podatkowej

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrole celno-skarbowe.
Oznacza to, że urząd celno-skarbowy sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa.
Urząd celno-skarbowy pobiera też opłaty związane z przewozem towarów przez granicę.
Urząd celno-skarbowy walczy z przestępczością gospodarczą.

Funkcjonariusz służby celno-skarbowej

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku urzędu znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Dostępność architektoniczna.

Mężczyzna siedzi na wózku inwalidzkim

Kontakt z Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym w Łodzi

grafiki z rysunkami przedstawiającymi formy kontaktu

Aby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. Księdza Brzóski 24, 91-315 Łódź;
  2. wysłać e-mail na adres: lodzki.ucs@mf.gov.pl
  3. wysłać faks na numer: +48 42 65 41 386;
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: +48 42 63 94 100;
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
Dwie migające kobiety
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: Dostępność/Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.02.2021 Data publikacji: 26.02.2021 11:03 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021 11:03
Autor: Agnieszka Majchrzak Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
Rejestr zmian