«Powrót

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, urzędy skarbowe oraz urząd celno-skarbowy województwa łódzkiego będą otwarte w sobotę 14 grudnia.

Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 22 listopada 2019 r. (link otwiera nowe okno).