Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

  Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

  Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

  Siedziba główna:
  91-315 Łódź, ul. ks. Brzóski 24
  tel.: +48 42 63 94 100
  fax: +48 42 65 41 386
  godziny pracy: 7.30-15.30
   
   
  Siedziba pomocnicza:
  ul. Lodowa 97
  93-232 Łódź
  tel.:+48 42 63 88 222
  fax. +48 42 63 88 350
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Siedziba pomocnicza:
  ul. Ustronna 3/9
  93-350 Łódź
  tel.: +48 42 68 97 920
  fax: +48 42 68 97 940
  e-mail: CZNCiO.ucs.368000@mf.gov.pl
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Siedziba pomocnicza:
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Tryb.
  tel.:+48 44  64 72 914, 64 72 615
  fax. +48 44 64 97 254
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Siedziba pomocnicza:
  ul. Kowalskiego 7
  98-200 Sieradz
  tel.:+48 43  82 27 650
  fax. +48 43 82 27 372
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Delegatura UCS I w Łodzi:
  Oddział Celny I w Łodzi:
  ul. Ustronna 3/9
  93-350 Łódź
  tel.: + 48 42 689 79 32; +48 42 689 79 33; +48 42 689 79 82
  fax: +48 42 645 78 63
  e-mail: sekretariat.oc.361010@mf.gov.pl
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Oddział Celny w Sieradzu:
  ul. Wojska Polskiego 63
  98-200 Sieradz
  tel:. +48 43 827 47 86
  fax: +48 43 826 00 72
   e-mail: sekretariat.oc.361030@mf.gov.pl
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Delegatura UCS II w Łodzi:
  Oddział Celny II w Łodzi:
  ul. Świętej Teresy 106
  91-341 Łódź
  tel:. +48 42 616 25 24
  fax: +48 42 616 25 35
  e-mail: oc-3.ucs.362000@mf.gov.pl
  godziny pracy:
  • obsługa zgłoszeń celnych: 7.30-15.00
  • pozostała obsługa: 7.30-15.30
  Oddział Celny w Kutnie:
   ul. Holenderska 14
  99-300 Kutno
  tel.: +48 24 253 86 53
  fax: +48 42 253 86 52
  e-mail: sekretariat.oc.362030@mf.gov.pl
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek:
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
  ul.Gen.S.Maczka 35
  94-328 Łódź
  tel.: +48 42 253 14 19
  fax: +48 42 253 14 18
   e-mail: lotnisko.oc.362040@mf.gov.pl
  godziny pracy: całodobowo
  Delegatura UCS w Piotrkowie Trybunalskim:
  e-mail: CZNCiO.ucs.368000@mf.gov.pl
  Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim:
  ul. Dworska 8
  97-300 Piotrków Trybunalski
  tel.: +48 44 649 32 47
  fax.: +48 44 649 32 70
  e-mail: sekretariat.oc.363010@mf.gov.pl
  godziny pracy: 7.30-15.30
  Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw:
  W ramach właściwości Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego działa Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw - OC CUDO w Łodzi PL361010, któremu podlegają jednostki organizacyjne zlokalizowane we właściwości Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego tj.
  • w Łodzi (OC I i OC II w Łodzi - PL361010; PL362010),
  • w Sieradzu (OC Sieradz - PL361030),
  • w Kutnie (OC w Kutnie - 362030),
  • w Piotrkowie Trybunalskim (OC w Piotrkowie Tryb. - PL363010)
  Wskazane oddziały posiadają status tzw. oddziałów satelickich.
  OC CUDO w Łodzi zapewnia obsługę w godzinach 07.30 – 19.30
  Godziny urzędowania oddziałów satelickich:
  • 361010 OC I w Łodzi: poniedziałek - piątek  07.30-15.30, (dyżur 15.30-19.30)
  • 361030 OC w Sieradzu: poniedziałek - piątek  07.30-15.30
  • 362010 OC II w Łodzi: poniedziałek - piątek  07.30-15.30
  • 362040 OC w Kutnie: poniedziałek - piątek  07.30-15.30
  • 363010 OC w Piotrkowie Tryb.: poniedziałek - piątek  07.30-15.30.
  Natomiast w godzinach 19.30 – 07.30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta dyżury zapewnia: OC Port Lotniczy im. Władysława Reymonta (PL362040).
  Z uwagi na powyższe od dnia 02.01.2018 r. zgłoszenia w postaci komunikatów elektronicznych należy przesyłać na kod oddziału CUDO PL361010.
  Kontakt w sprawie szczegółowych informacji CUDO:
  OC CUDO w Łodzi: tel. +48 42 68 97 988; +48 42 68 97 933; +48 42 68 97 991; +48 42 68 97 990; +48 42 68 97 985
  e-mail: cudo.lodz@mf.gov.pl
   
  Miejsce Wyznaczone w Łodzi:
  Numer identyfikacyjny miejsca wyznaczonego: PL360000MW0011
  Terminal Kontenerowy Łódź-Olechów
  zarządzany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „SPEDYCJA POLSKA –SPEDCONT"
  ul. Tomaszowska 60
  93-235 Łódź
  Tel.  + 48 42 68 97 933
  e-mail: sekretariat.oc.361010@mf.gov.pl

  Godziny urzędowania Oddziału Celnego I w Łodzi/CUDO obsługującego miejsce wyznaczone: od  poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-19.30.

   

  Kontakt w sprawie szczegółowych informacji w zakresie

  ROZLICZEŃ NALEŻNOŚCI IMPORTOWYCH:

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Rozliczeń Należności Importowych:

  adres do przesyłania deklaracji VAT:  e-mail: vat.oc.361010@mf.gov.pl
  tel.  +48 44 64 93 268

  Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Dworska 8, 97-300 Piotrków Trybunalski - godz. pracy: 7.30 – 15.30

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.11.2019 Data publikacji: 28.02.2017 14:25 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2023 10:39
  Autor: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Osoba publikująca: Beata Bińczyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian