«Powrót

4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

4 maja 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775).

19 maja 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy dla Izby Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych