«Powrót

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ostrzega przed fałszywymi mailami

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ostrzega przed fałszywymi mailami

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ostrzega przed fałszywymi mailami

Szanowni Państwo, odbieramy sygnały, że podatnicy otrzymują na skrzynki mailowe zawiadomienia o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy (treść zawiera liczne błędy, nie wskazuje na konkretny urząd). W każdym przypadku zawiera odnośnik – załącznik do pobrania, zawierający prawdopodobnie szkodliwe oprogramowanie.

Prosimy nie odpowiadać na takie maile i nie otwierać dołączonych plików!

Administracja Skarbowa nie jest nadawcą tej korespondencji.

Poniżej treść fałszywego maila, pisownia oryginalna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pуzn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pуzn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspуlpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegуlnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.
Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentуw zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pуzn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urzad Skarbowy
mgr Barcik Jacek