Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Bieżąca obsługa Podatników w Urzędzie Skarbowym Łódź-Polesie w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych: