«Powrót

Udział w Projekcie „Procedury bez barier”

Udział w Projekcie „Procedury bez barier”

Udział w Projekcie „Procedury bez barier”

Informujemy że, Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, bierze udział w Projekcie „Procedury bez barier" realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Celem projektu jest podwyższenie standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Administracja skarbowa świadczy wiele usług dla swoich klientów. Obecnie szereg usług nie jest dostosowanych do tego, by osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich samodzielnie korzystać, np. bez pomocy asystenta.

Chcemy to zmienić. Poprzez realizację projektu upowszechnimy ideę dostępności w urzędach administracji skarbowej. Wypracujemy nowe procedury, a te, które już funkcjonują będą lepsze. Chcemy, żeby urzędy były miejscem przyjaznym i dostępnym dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan zdrowia, czy też rodzaj szczególnych potrzeb.