Inspektor Ochrony Danych oraz Koordynator do spraw dostępności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

  Inspektor Ochrony Danych oraz Koordynator do spraw dostępności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

  Inspektor Ochrony Danych oraz Koordynator do spraw dostępności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

  Inspektor Ochrony Danych

  Jacek Musiał

  e-mail: iod.lodz@mf.gov.pl

  Koordynator do spraw dostępności

  Paweł Retkiewicz

  tel. 42 25 47 130

  e-mail: pawel.retkiewicz@mf.gov.pl

  Rejestr zmian