Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  24101000712223101336000000

  Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
  95101013710000681391201000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  05101013710000681391200001

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  24101000712223101336000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)

  50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

  NBP O/O Bydgoszcz
  KP PCC SD  09101000550201013000070000

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  11101000550201013001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:49
  Autor: Anna Durka Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian