Kaucja gwarancyjna

W serwisie Kaucja gwarancyjna(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu podatku od towarów i usług w obrocie niektórymi towarami zostały przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej. Polega to na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów*, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.

*prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Wejdź do serwisu Kaucja gwarancyjna (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).