Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  symbol osoby z dysfunkcją słuchu

  Na  mocy ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 j.t) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną" ma prawo do:

  Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej
  Ustawa o  języku migowym i innych środkach komunikowania się wprowadza możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być  osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM ( system językowo-migowy) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona  nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  Kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
  w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • przesyłanie faksów


  Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika
  Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy  tłumacza:

  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo-migowego (SJM),
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (formularz wniosku do pobrania poniżej).

  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 j.t.).
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2016 Data publikacji: 17.02.2016 14:32 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2018 09:10
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian