Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze(link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  69101000712223100336000000

  Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
  97101013710014141391200000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  97101013710014141391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  69101000712223100336000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta w Brzezinach  (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
  45878100060040003120000010 BS Andrespol

  NBP O/O Bydgoszcz
  KP PCC SD   71101000550201003000070000

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  73101000550201003001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 09:28 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:51
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian