Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

  wnieść na piśmie, przesyłając na adres Urzędu,
  złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu w dni robocze w godz. 7.30-15.30 (w poniedziałki do 18:00),
  przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Urzędu. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.00.

  W pozostałe dni tygodnia Naczelnik przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2016 Data publikacji: 19.05.2015 14:19 Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2018 14:18
  Autor: Izba Skarbowa w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian