Centra obsługi

    Centra obsługi

    Centra obsługi

    1 września 2022 r. zlikwidowano centra obsługi. Obecnie we wszystkich urzędach skarbowych podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

    Rejestr zmian