Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie Skarbowym załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  W sprawach indywidualnych uprawnione podmioty mogą zasięgnąć informacji stawiając się osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w Głownie.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r., poz. 63 z  późn. zm.)
  • Ustawa  z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz.,1314 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz., 1958 z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355 z poźn. zm.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 14:09 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 12:22
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian