«Powrót

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

E-usługi pozwalają na szybki kontakt z US

  • KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędów skarbowych.
  • Do odwołania ograniczony dostęp do Urzędów Skarbowych.
  • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie.

Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne tylko na stronie podatki.gov.pl pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS.

Więcej informacji na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych i na podatki.gov.pl

W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.