«Powrót

IV edycja badania jakości usług świadczonych na salach obsługi urzędów skarbowych będzie przeprowadzona w okresie od 6 maja do dnia 28 czerwca 2019 r.

IV edycja badania jakości usług świadczonych na salach obsługi urzędów skarbowych będzie przeprowadzona w okresie od 6 maja do dnia 28 czerwca 2019 r.

IV edycja badania jakości usług świadczonych na salach obsługi urzędów skarbowych będzie przeprowadzona w okresie od 6 maja do dnia 28 czerwca 2019 r.

Szanowni Panstwo!
Uprzejmie informujemy, że w celu pozyskania Państwa opinii na temat usług świadczonych na Sali Obsługi Urzedu Skarbowego w okresie od 6 maja do 28 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostanie badanie ankietowe.

Zapewniamy, że uwagi i wnioski przekazane przez Państwa w ankiecie
posłużą nam do doskonalenia naszej pracy, a tym samym do coraz lepszego spełniania Państwa oczekiwań.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a każda informacja będzie dla nas istotna.

Pliki do pobrania