«Powrót

Siedemnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Siedemnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Siedemnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Baner promujący siedemnastą edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
  • Wystartował ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów.
  • Przedsiębiorcy wybierają w nim najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe.
  • Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs jako ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników. Formularz ankietowy dostępny jest na stronie BCC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wypełnione i podpisane ankiety przedsiębiorcy przesyłają do Kanclerza Loży Regionalnej BCC. Adresy poszczególnych Lóż znajdują na stronie BCC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Te urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Cele konkursu

Założeniem wspólnego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione jednostki KAS, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
 

Pliki do pobrania