Centra obsługi

  Centra obsługi

  Centra obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie łódzkim centra obsługi funkcjonują:

  • przy Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście, Łódź 90-019, ul. Dowborczyków 9/11
  • przy Drugim Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty, Łódź 91-222, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  • przy Urzędzie Skarbowym w Pabianicach, Pabianice 95-200, ul. Zamkowa 26
  Rejestr zmian