Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

  Od 1 stycznia 2016 r. wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.
  Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.).

  Numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym:

  • MANDATY- 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.

  Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

  • MANDAT-JNG – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

  Pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.03.2016 Data publikacji: 30.03.2016 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 11:33
  Autor: Izba Skarbowa w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian