«Powrót

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

Siedziba Urzędu Skarbowego w Wieruszowie (w skrócie urząd) znajduje się przy ul. Rynek 12/13 w Wieruszowie.
Budynek Urzędu Skarbowego w Wieruszowie
Na czele urzędu stoi Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Naczelnikowi w pracy pomagają zastępcy i pracownicy.
Urząd Skarbowy w Wieruszowie jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KAS).
W całym kraju jest wiele takich urzędów skarbowych.

Jak jest zbudowana KAS w naszym województwie?

Łódzką KAS tworzą:

  • izba administracji skarbowej;
  • urzędy skarbowe (29);
  • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (6).

Czym zajmuje się Izba Administracji Skarbowej (w skrócie IAS)?

Dyrektor IAS nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czym zajmuje się urząd skarbowy (w skrócie urząd)?

Urząd skarbowy obsługuje i wspiera podatników w prawidłowym płaceniu podatków.
Urząd prowadzi też kontrole, czyli sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów.
Urząd pobiera zaległości podatkowe, gdy ludzie nie płacą podatków w terminie.
Urząd skarbowy zapewnia wpływ pieniędzy do budżetu państwa.
Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w  nim obywateli.

Zdjęcie deklaracji podatkowej

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrole celno-skarbowe.
Oznacza to, że urząd celno-skarbowy sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa.
Urząd celno-skarbowy pobiera też opłaty związane z przewozem towarów przez granicę.
Urząd celno-skarbowy walczy z przestępczością gospodarczą.

Funkcjonariusz służby celno-skarbowej

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku urzędu znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Dostępność architektoniczna.

Mężczyzna siedzi na wózku

Kontakt z Urzędem Skarbowym w Wieruszowie

grafiki z rysunkami przedstawiającymi formy kontaktu

Aby załatwić sprawy w urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Skarbowy w Wieruszowie, ul. Rynek 12/13, 98-400 Wieruszów;
  2. wysłać e-mail na adres: us.wieruszow@mf.gov.pl
  3. wysłać faks na numer: +48 62 78 31 978;
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: +48 62 78 31 961, +48 62 78 31 971;
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
Dwie migające kobiety
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: Dostępność/Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.02.2021 Data publikacji: 26.02.2021 09:35 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021 09:35
Autor: Agnieszka Majchrzak Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
Rejestr zmian