«Powrót

Służby rozbiły grupę przestępczą, która porzuciła ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Służby rozbiły grupę przestępczą, która porzuciła ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Służby rozbiły grupę przestępczą, która porzuciła ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Beczki z odpadami na paletach.
Beczki z odpadami na paletach załadowanych na samochód.
Beczki z odpadami na paletach.
  • Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Łodzi (CBŚP) oraz Prokuratura Okręgowa w Łodzi wykryły 3 tys. transportów z nielegalnymi odpadami, porzuconymi przez ostatnie półtora roku na wynajętych posesjach.
  • Szacunkowy koszt legalnej utylizacji 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów to ponad 350 mln zł.
  • Służby zatrzymały 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

Grupa przestępcza wystawiała dokumentację poświadczającą nieprawdę, związaną z transportem i utylizacją odpadów. Niebezpieczne odpady mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód.

Wykrycie zorganizowanej grupy przestępczej

CBŚP i Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzą śledztwo, we współpracy z łódzką KAS i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ).

Pracownicy WIOŚ sprawdzili dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do firm mogących mieć związek z przestępczą działalnością. Z informacji uzyskanych przez KAS i CBŚP wynikało, że członkowie grupy zarejestrowali fikcyjne spółki. Do ich wykrycia KAS wykorzystała dane z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Przestępstwa polegały na fałszowaniu dokumentacji w ewidencji odpadów oraz pozorowaniu transportów niebezpiecznych odpadów. Za pośrednictwem podstawionych osób, grupa wynajmowała na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których porzucała niebezpieczne odpady.

Przestępcy porzucili ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Tylko przez ostatnie półtora roku sprawcy wykonali ponad 3 tys. takich transportów. Ich łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. KAS szacuje, że straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT to ok. 1,6 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Służby Celno-Skarbowej oraz policjanci z CBŚP przeszukali miejsca działalności spółek na terenie woj. łódzkiego i śląskiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych oraz nośniki danych.

Zatrzymano 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane, a na poczet przyszłych kar i grzywien zostało zabezpieczone mienie o wartości ponad 3 mln zł.