«Powrót

19 września br. Krajowa Administracja Skarbowa województwa łódzkiego obchodziła swoje święto.

19 września br. Krajowa Administracja Skarbowa województwa łódzkiego obchodziła swoje święto.

19 września br. Krajowa Administracja Skarbowa województwa łódzkiego obchodziła swoje święto.

Poświęcenie sztandaru łódzkiej KAS przez biskupa pomocniczego ks. Marka Marczaka
Wnetrze kościoła podczas uroczystości obchodów święta KAS
Nadanie sztandaru Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Przemówienie Ministra Piotra Walczaka na tle Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrygenturą mjr. SG Leszka Mieczkowskiego
Odznaczeni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Awansowani funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Podczas uroczystego apelu na łódzkim Placu Archikatedralnym miało miejsce nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS. Po mszy, w uroczystym apelu na placu przed Bazyliką uczestniczył nadinspektor Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa KAS, który odczytał akt nadania sztandaru podpisany przez Ministra Finansów Teresę Czerwińską.

W uroczystościach, na zaproszenie gospodarza obchodów dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Arkadiusza Paluszkiewicza, udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele łódzkich władz miejskich i samorządowych, reprezentanci Ministerstwa Finansów oraz służb mundurowych i instytucji współpracujących z Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi.

Honorowe gwoździe w drzewiec weksylium wbili: minister Piotr Walczak, dyrektor Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski oraz Biskup Pomocniczy Ks. Marek Marczak, który również poświęcił sztandar, a także dyrektor Arkadiusz Paluszkiewicz.

W trakcie uroczystości pracownicy i funkcjonariusze KAS odebrali odznaczenia państwowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla KAS" uhonorowani zostali: inspektor Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i insp. Paweł Karolak, Komendant Miejski Policji w Łodzi.

Ceremonii towarzyszyły poczty sztandarowe Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Straży Miejskiej w Łodzi. W uroczystym apelu udział wziął również poczet sztandarowy i poczet flagowy Krajowej Administracji Skarbowej.

Uroczystość uświetnił  występ w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrygenturą mjr. SG Leszka Mieczkowskiego, która dała pokaz musztry paradnej, z wykorzystaniem m.in. tradycyjnych instrumentów ludowych.