Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax.
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax.
  • Rejestr wydanych zaświadczeń.
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe.
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw.
  • Rejestr aktów notarialnych.
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych.
  • Rejestr kontroli podatkowych.
  • Ewidencja mandatów.
  • Ewidencje środków trwałych.
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.2019.63 t.j.),
  • zarządzenia Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (Dz.Urz.MF.2015.46),
  • zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz.Urz.MF.2012.44),
  • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.).

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 09:13
  Autor: Agnieszka Pawlak Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak